skip to Main Content

Fordonstrafik

På samfällighetens gemensamhetsytor, så som gång- och cykelbana, får motorfordon ej framföras annat än då de körs fram till medlems fastighet för skyndsam i- och urlastning. Ingen parkering är alltså tillåten på gång- och cykelbana av medlems eller annans bil. Undantag är att:

  • Hantverkare som utför arbete för medlem får stå med bil där då de utför sitt arbete.
  • Hämta upp boende eller besökande med fysisk funktionsnedsättning som har behov av transport till eller från huset.

Inga fordon, vare sig medlems eller hantverkare, får stå så att de hindrar utryckningsfordon att köra in och ut via gång- och cykelbana eller att köra fram till hus.

Grovavfall

I Helsingborg har vi förmånen att vårt grovavfall kan hämtas i området efter att vi kontaktat NSR. Bokning av grovavfalls hämtning görs på NSRs hemsida och ställs ut tidigast ett par dagar innan hämtning.

Soptunnor

Vi ber er att inte ställa soptunnor mitt för vändzonen utan vid sidorna mot förråd eller husfasader för att att inte vara i vägen för fordon som behöver åka in till boende.

Biltvätt

För att undvika att oljerester och tungmetaller rinner ut i naturen, Heabäcken och vårt badvatten ber vi våra medlemmar att tvätta sina fordon i en biltvätt istället för på samfällighetens mark. I en fordonstvätt leds vattnet vidare till reningsverket och vi slipper föroreningarna i marken där vi bor och våra barn leker. Mer information finns på NSVAs respektive Helsingborg stads hemsida

Back To Top