skip to Main Content

Samfälligheten har till uppgift att förvalta gemensamma ytor så som parkeringar, gångstigar, lekplatser och grönområden på Tjärögatan samt östra halvan av Vindögatan i Rydebäck.

Alla fastighetsägare är medlemmar och skyldiga att betala in samfällighetens årliga avgift (fördelad på två tillfällen per år). Ni har även rätt att i demokratisk ordning påverka verksamheten genom synpunkter och förslag till styrelsen eller föreningsstämman.

 

Styrelsen

Den sittande styrelsen utgörs av:

Ordförande: Göran Andersson
Sekreterare: Niclas Johansson
Kassör: Karin Andersson
Ledamot/ IT ansvarig: Michael Liverstam
Ledamot: Dan Larsson
Suppleant: Judy Dalmyr
Suppleant: Youssef El Abdouni

Om ni har frågor eller önskemål till styrelsen vänligen maila info@froholmen.se

Back To Top