skip to Main Content

 

Välkommen till Samfälligheten Rydebäck III Fröholmen

Samfälligheten Rydebäck III Fröholmen är en av de större  i Rydebäck och består av 156 hushåll på Tjärögatan och östra delen (jämna nummer) av Vindögatan.

Samfälligheten har till uppgift att förvalta gemensamma ytor så som carportar, parkeringar, gångstigar, lekplatser och grönområden på området.

Alla fastighetsägare är medlemmar och skyldiga att betala in samfällighetens årliga avgift (fördelad på två tillfällen per år). Vid ägarbyte är det säljarens skyldighet att anmäla detta genom att lämna in uppgifter om fastighetsbeteckning, adress, köparnas fullständiga namn och tillträdelsedag till info@froholmen.se.

Medlemmarna har även rätt att i demokratisk ordning påverka verksamheten genom synpunkter och förslag till styrelsen eller föreningsstämman.

Mer utförlig information om samfälligheten och vad styrelsen arbetar med hittar ni under respektive rubrik här på hemsidan.

Back To Top