skip to Main Content

Årsavgiften som alla medlemmar betalar går till underhåll av de ytor samfälligheten ansvarar för. Avgiften täcker både löpande underhåll som gräsklippning, byte av sand i sandlådor, snöröjning mm. En del av avgiften sparas även i en fond för framtida större renoveringar så som asfaltering.

Årsavgiften för samfälligheten är olika beroende på om hushållet har eget garage eller är en del av en carportlänga. För de som har carport blir årsavgiften något högre. Detta beror helt enkelt på att carportytorna bekostas av samfälligheten vid renovering. Årsavgiften är uppdelad i en del för GA1 och en del för GA2.

GA1 är carportytorna och skall bekostas av de fastigheter med del i carportlänga. GA2 är alla övriga ytor och bekostas av samtliga medlemmar.

För de hushåll med carport skall således en årsavgift betalas för både GA1 och GA2, medan de med egen parkering bara skall betala för GA2.

2024 är avgiften för hushåll med carport 5200 kr och för hushåll utan carport 2820 kr.
Avgiften betalas in på bankgiro 5588-0751
Fastighetsbeteckning – Adress – Namn skall bifogas vid betalning.

Back To Top