skip to Main Content

Gångar och cykelbanor

Snöröjning, sandning och sopning av sand/grus sköts av Nylanders rött & grönt.

Lekplatser

På området finns totalt tio lekplatser varav samfälligheten ansvarar för nio. Lekplatsen längst norrut på Vindögatan, som ofta kallas Nyckelhålet då det förr fanns ett stort nyckelhål på den höga rutschkanan, ägs och sköts av kommunen.

Samfällighetens lekplatser är fördelade till fem på Tjärögatan och fyra på Vindögatan.

Lekplatserna kontrolleras och sand byts ut i sandlådorna enligt EUs regelverk.

Grönområden, häckar och gräsytor

Vid årsstämman 2017 togs beslutet att övergå från städdagar som utförs av oss medlemmar till att köpa in tjänsten.

Från och med april 2022 är det Park i Syd AB som sköter samfällighetens samtliga grönytor i nedan omfattning:

  • Klippning av häckar samt övrigt buskage, 2 gång/år (v. 24-25 samt v. 39-40)
  • Ogräsrensning av kantzoner vid häckar och buskage mot hårdgjorda ytor, 4 gånger/år (v. 17-18, v. 24-25, v. 32-33 samt v. 39-40)
  • Ogräsrensning av sand- och grusytor i och runt sandlådor, 4 gånger/år (v. 17-18, v. 24-25, v. 32-33 samt v. 39-40)
  • Moss och ogräsrensning/trimning av platt samt kullerstensytor, 2 gånger/år (v. 24-25 samt v. 39-40)
  • Gräsklippning varannan vecka under perioden v. 16-42
  • Trimning av gräsmattor mot häckar/buskage samt hårdgjorda ytor, 2 gånger/år (v. 24-25 samt v. 39-40)

Som en tjänst till medlemmarna kommer samfälligheten även i fortsättningen att hyra containrar för trädgårdsavfall på hösten.

Den färglagda situationsplanen nedan visar vilka skötselytor som ska skötas.

Situationsplan med aktuella skötselytor

Back To Top