skip to Main Content

2020-03

 • Styrelsen har beslutat att skjuta fram den i april planerade årsstämman på obestämd tid. Detta för att undvika eventuell smittspridning av coronavirus Covid-19. Styrelsen återkommer med infomation om nytt mötesdatum.

2020-02

 • Asfaltering av del 2 är planerad till Augusti, mer information kommer löpande under Asfaltering.

2019-09

 • Den 18-20 oktober finns det tre containrar utställda i området för trädgårdsavfall.
 • Asfalteringen är klar och en första besiktning gjord, mer information om projektet hittas under Asfaltering.
 • Under oktober är Green landscaping i området och klipper häckar, rensar ogräs med mera, se vad som ingår i deras uppdrag under Skötsel.

2019-04-29

 • På årsstämman beslutades bl.a. att årsavgiften för 2019 skulle vara samma som den för 2018.
 • Asfaltering av samfällighetens gång och cykelbanor kommer påbörjas under sommaren. Mer information om detta kommer löpande på hemsidan.

2019-03-05

 • Nästa årsstämma är bokad till den 29e april på Träffpunken i Rydebäcks centrum.
 • På årsstämman behöver två nya styrelsemedlemmar väljas in, är ni intresserade så vänligen hör av er till info@froholmen.se

2018-11-13

 • Styrelsen arbetar med att ta in anbud på skötsel av grönområdena, buskar samt gräsytor till nästa årsstämma.
 • Fortsatt undersökning av asfaltering av gång och cykelbanor görs för att kunna presenteras på nästa årsstämma.

2018-10-10

 • Den 25-29 oktober kommer det finnas containrar för trädgårdsavfall på Vindö- och Tjärögatan. Dessa är avsedda för trädgårdsavfall från te.x. de häckar som inte sköts av Green Landcaping.
 • Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med projektet för laddstolpar då kostnaderna blir för stora. Projektet kräver dragning av nya kablar där även en minskad omfattning ger större kostnader än vi anser föreningen kan finansiera.
 • Styrelsen fortsätter att förbereda för asfaltering där kostnaden indikeras som högre än vad som antogs i underhållsplanen.

2018-09-15

2018-06-12

 • Under sommaren kommer vi på prov utrusta några av lekplatserna på området med ”lekkorgar”.
Back To Top