skip to Main Content

Asfalteringen av del 2 är nu färdig och slutbesiktning är gjord, ett mindre antal mindre anmärkningar skall åtgärdas av entreprenören.

Styrelsen tog under slutfasen av asfaltarbetet beslut om att asfaltera även stenbelagda ytor vid vändplatser, byta kantsten vid vändplatser samt anlägga farthinder.

Inför sommarens asfaltering

Nu har sommaren kommit och etapp 2 av asfalteringen av våra gång- och cykelvägar börjar närma sig sin start. Som informerat på årsstämman 2019 görs arbetet i två etapper och etapp 2 är gång- och cykelvägar på jämna nummer av Tjärögatan. SF-stenen vid vändzonerna på Tjärögatans udda nummer kommer även tas bort och ytorna asfalteras.

Tidplan

  • v. 32-34: Green Landscaping klipper in häckar.
  • v. 33-34: Förberedande arbeten av Skanska, fräsning, höjning av platt- och stenbeläggningar.
  • v. 35-36: Asfaltering

Som informerades och beslutades under årsstämman 2019 är det varje medlems egna ansvar att ombesörja och bekosta att platt-/stenläggning inne på sin tomt ansluter i rätt nivå mot den nya asfalten. Sker inte så finns det risk för bakfall in på medlemmarnas tomt till följd av att den nya asfaltbeläggningen läggs ovanpå den befintliga. Total höjning av asfaltbeläggningen är 25-30 mm.

Skanska kommer att ha anlitade plattläggare på plats under v.33-34 för att ombesörja höjningar av stenbeläggningar kring lekplatser och dylikt. Det kommer att finnas möjlighet att nyttja dessa plattläggare på plats under denna period för arbete på den egna tomten. All kontakt, administration, fakturering är en uppgörelse mellan medlemmen och den aktuella plattläggaren. För att Skanska ska kunna bemanna korrekt tas kontakt med plattläggare med fördel innan v 33. Kontaktuppgifter till ansvarig arbetsledare är:
Johannes Lannerheim
johannes.lannerheim@skanska.se
010-448 46 96

Förberedande arbete

Då flertalet häckar, murar och plank ansluter mot gång- och cykelvägar som skall nyasfalteras kommer Styrelsen anlita Green Landscaping för att under v.32-33 klippa in häckar och mossbekämpa befintlig asfalt. Häckar kommer att klippas in så att de följer asfaltskanten för att Skanska skall kunna använda sina maskiner och få en effektiv och optimal läggning.

Vi uppmanar medlemmar att hålla fritt från ogräs i de häckar, murar och stenläggningar som ansluter mot gång- och cykelvägar då detta arbete inte ingår i Green Landscaping eller Skanskas åtagande.

Under arbetets gång

Inför beläggningsarbetena kommer entreprenören Skanska att lägga ut ett bitumenbundet svart klistermaterial på ytorna. Detta är för att få vidhäftning och försegla/täppa igen sprickor i den befintliga asfalten. Detta läggs ut eftermiddagen/kvällen före respektive yta skall asfalteras.
Detta klister fastnar om man beträder det med skor, cykeldäck, hundtassar och dylikt, och är väldigt svårt att få bort i efterhand!
Vi vill av denna anledning be om er uppmärksamhet med detta i området och om möjligt välja annan gångväg in till er fastighet/carport under aktuella dagar. Det kommer att synas tydligt där man klistrat inför asfalteringen, men ta gärna det säkra för det osäkra om ni är tveksamma.

Back To Top